Aktualności

Zaproszenie na Szkolenie F-GAZ

ZARABIAJ WIĘCEJ! ROZSZERZ SWOJA OFERTĘ

Dołącz do grona profesjonalistów – zrób uprawnienia F-GAZ!

ZAPRASZAMY na dwudniowe szkolenia zakończone egzaminem zgodnym z wymogami prawnymi*.

Zapewniamy materiały szkoleniowe, wsparcie techniczne, wyrobienie certyfikatu dla personelu i pomoc merytoryczna również po zakończeniu szkolenia oraz posiłek w obu dniach szkolenia.
Szkolenia i egzamin odbywają się w grupach nie większych niż 25 osób.

PLAN SZKOLENIA

 •  PODSTAWY TERMODYNAMIKI
 •  PODSTAWY CHŁODNICTWA
 •  KOMPONENTY INSTALACJI CHŁODNICZYCH
 •  CZYNNIKI CHŁODNICZE I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO
 •  KONTROLA URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM
 •  KONTROLA SZCZELNOŚCI
 •  SPRĘŻARKI CHŁODNICZE
 •  SKRAPLACZ
 •  PAROWNIK
 •  ELEMENTY ROZPRĘŻAJĄCE CZYNNIK
 •  POZOSTAŁE ELEMENTY UKŁADU
 •  RUROCIĄGI INSTALACJI CHŁODNICZEJ
 •  CERTYFIKACJA I OBOWIĄZKI Z NIĄ ZWIĄZANE
 •  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 •  EGZAMIN

O szczegóły zapytaj swojego doradcę w siedzibie HYDROSOLAR.


WARSZAWA

Termin szkolenia: 8 – 9.05.2019 r.

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy Robert Bosch Sp. z o.o. | ul. Jutrzenki 105 | 02-231 Warszawa | POLAND

CENA ZA KURS – 865 ZŁ/NETTO
CENA EGZAMIN – 300 ZŁ/NETTO


ŻORY

Termin szkolenia: 21 – 22.05.2019 r.

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy HYDROSOLAR Górny Śląsk | ul. Boczna 6| 44-240 Żory | POLAND

CENA ZA KURS – 875 ZŁ/NETTO
CENA EGZAMIN – 385 ZŁ/NETTO

Informacja o płatnościach w siedzibie HYDROSOLAR GÓRNY ŚLĄSK:
Wpłaty należy dokonywać odpowiednio na :

1 dzień szkolenia od 9:00 – 17:00
2 dzień szkolenia od 9:00 – do zakończenia egzaminu.

Szkolenie: 875,00 zł netto
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ReBaNo
Renata i Bartosz Nowaccy
Kopanina 39; 60-105 Poznań
NIP: 779-103-65-86
nr konta: 80 1090 1346 0000 0000 3401 3172

Egzamin: 325,00 zł netto
Firma Usługowo – Handlowa “TERMOKLIMA” Paweł Olszewski
ul. Słoneczna 3; 42 – 311 Żarki Letnisko
NIP: 577-135-83-11
w Banku: ING S.A. O/Myszków nr konta 36 1050 1168 1000 0005 0261 5669


 

 

*Szkolenia zgodne z Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową
oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U.2017 poz.1567/ (tzw. ustawa
F-gazowa)