Polityka Prywatności Hydrosolar

Ostatnio aktualizowana: 10 maja 2024

 1. Postanowienia ogólne

  1. Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności:

   1. Dane osobowe  – dane osoby, którą na ich podstawie można zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam przekazujesz,

   2. RODO  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

   3.  Serwis  – strona internetowa i jej podstrony: https://hydrosolar.pl/

   4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu,

   5. Odbiorcy  – podmioty, którym możemy przekazać część danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie określonych czynności lub usług na nasze zlecenie,

   6. Cookies  – tzw. cookies internetowe, czyli drobne informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera w postaci małych plików tekstowych. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika podczas kolejnej wizyty, zapewniają dostęp do niektórych funkcji i pozwalają zrozumieć, w jaki sposób poruszał się on po witrynie.

  2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego w domenie   https://hydrosolar.pl/ (dalej Serwis).

  3. Współadministratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu są spółki z Grupy HBH[1] (dalej: Administrator).

  4. Administrator przetwarzana dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO/GDPR).

  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

   1. przetwarzane zgodnie z prawem,

   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

   4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

  6. Gromadzone dane osobowe nie są wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

    

 2. Zakres danych osobowych, cele, podstawy prawne i czas przetwarzania danych osobowych

   

  1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
   1. rejestracja Użytkownika jako klienta Hydrosolar – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dążenie do rozpoczęcia współpracy na żądanie Użytkownika)

   2. rejestracja konta w serwisie (z możliwością uzyskania dostępu do zakupów online 24/7) – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości zarządzania kontem Użytkownika w serwisie i umożliwienie bezpiecznego logowania Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

   3. przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail lub/i poprzez wiadomość sms na wskazany nr telefonu, w celu prezentacji ofert handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach Hydrosolar – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   4. dostosowanie i rozwoju funkcjonalności stron, w tym ich struktur i zawartości do potrzeb Użytkowników, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwisy usług – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   5.  poprawa funkcjonalności Serwisu i dostosowywania ich do Państwa indywidualnych oczekiwań i preferencji oraz personalizowania wyświetlanych reklam – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa świadoma i dobrowolna zgoda wyrażona w zakresie gromadzenia plików cookie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w takiej sytuacji dane przechowywane są przez Administratora na zasadach opisanych w rozdziale V niniejszego dokumentu (Pliki cookie);

   6. formularz reklamacyjny
    Administrator umożliwia złożenie reklamacji w związku z zawartą umową za pośrednictwem formularza reklamacyjnego umieszczonego w serwisie. Dane wskazane w formularzu przewarzane są w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   7. zapisy na szkolenia
    Administrator umożliwia zapisanie się na szkolenia za pośrednictwem formularza umieszczonego na www. Dane wskazane w formularzu przewarzane są w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na możliwości przeprowadzenia szkolenia w zakresie produktów i usług oferowanych przez Administratora.

   8. prowadzenie profili społecznościowych
    Administrator posiada profile społecznościowe (m.in. na portalu społecznościowym Facebook) w związku z czym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). 
    Dane osobowe tych osób są przetwarzane: 
    –    w celu umożliwienia im aktywności na profilach; 
    –    w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o usługach, produktach Administratora oraz o organizowanych przez niego wydarzeniach; 
    –    w celach statystycznych i analitycznych; 
    –    ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.                                                                                                           Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług.

   9. pobieranie dokumentów w witrynie na podstawie akceptacji Regulaminu serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

   10. zbieranie danych na potrzeby rekrutacji
    dane przetwarzane są zgodnie z informacją umieszczoną pod każdym ogłoszeniem rekrutacyjnym zamieszczonym w Serwisie

     

  2. Okres przetwarzania danych osobowych

   1. Dane osobowe przekazane w formularzu w celu nawiązania współpracy będą przetwarzane czas jej trwania a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

   2. Dane osobowe przekazane w celu rejestracji konta w serwisie będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

   3. Dane zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na wybrany kanał komunikacji, co do którego taka zgoda została wyrażona;

   4. Dane zbierane na potrzeby dostosowania i rozwoju funkcjonalności stron Serwisu będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika lub do momentu ich zdezaktualizowania;

   5. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze;

   6. W związku z realizacją reklamacji dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

   7. Dane zbierane na potrzeby szkoleniowe będą przetwarzane do ustania celu przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania z zachowaniem terminów ewentualnych roszczeń;

   8. Zasady przetwarzania danych osobowych przez serwisy zewnętrzne (profile społecznościowe) zostały opisane w ich politykach prywatności tych serwisów

   9. Dane przetwarzane będą przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z pobraniem dokumentów w www

     

 3. Odbiorcy danych

  1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podwykonawcom współpracującym z Administratorem, w zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do obsługi Serwisu, jak również w określonych przypadkach podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, księgowe, windykacyjne, prawne i reklamowe.

  2. Państwa dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookie mogą być przekazywane do zewnętrznych operatorów, w takiej sytuacji Administrator zaleca zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych na stronach tych operatorów.

  3. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

    

 4. Przysługujące prawa

  1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

   1. prawo dostępu do własnych danych; tj. prawo do uzyskania informacji jakie kategorie Państwa danych osobowych posiada Administrator,

   2. prawo do sprostowania danych tj. do ich poprawy lub aktualizacji,

   3. prawo do usunięcia danych w sytuacji, kiedy nie są one niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

   5. prawo do przenoszenia danych tj. prawo do uzyskania kopii danych osobowych i przekazania ich do innego administratora na Państwa wyraźną prośbę.

  2. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO i tym samym Państwa prawa lub wolności, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    

 5. Pliki cookie

   

  1. Serwis korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików cookie, czyli danych informatycznych przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników wykorzystywanych do korzystania z Serwisu.

  2. Gromadzone pliki cookie pozwalają w szczególności rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlać stronę internetową Serwisu dostosowaną do Państwa indywidulanych preferencji. Pliki te pozwalają także na tworzenie przez Administratora anonimowych statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz personalizowanie reklam do Państwa potrzeb.

  3. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookie

   Rodzaj plikówCel gromadzeniaCzas przechowywania
   Niezbędnekonieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisuna stałe
   Statycznepozwalają Administratorowi badać ruch na stronie internetowej Serwisu oraz zapewnić bezpieczeństwo korzystania z niejna stałe
   Marketingowepozwalają Administratorowi personalizować wyświetlane reklamyna stałe

    

  4. Serwis wykorzystuje także tzw. pliki cookie zewnętrzne, tj. pliki innych operatorów, w tym współpracującym z Administratorem reklamodawcom i innym partnerom.

  5. Informacje zapisywane w plikach cookie mogą być przekazywane poprzez transmisję do operatora serwisu Facebook, dzięki czemu Administrator optymalizuje reklamy własnych produktów i czyni je bardziej widoczne na portalu Facebook.

  6. Standardowo powszechnie wykorzystywane przeglądarki internetowe domyślnie akceptują zapisywanie wszystkich plików cookie, jednak ich operatorzy zapewniają możliwość zarządzania ustawieniami związanymi z gromadzeniem plików cookie, w tym umożliwiają częściowe ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies.

  7. Administrator informuje, że całkowite wyłączenie zapisywania plików cookie może niekorzystnie wpłynąć na wybrane funkcje Serwisu.

  8. Szczegółowe informacje o zarządzania ustawieniami plików w powszechnie wykorzystywanych przeglądarkach internetowych dostępne są pod poniższymi adresami:

   1. Internet Explorer™ – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/

   2. Mozilla Firefox ™ – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

   3. Chrome™ – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

   4. Opera ™ – https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

   5. Safari™ – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

     

 6. Postanowienia końcowe

   

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, jednocześnie zapewnia jednak, że Państwa prawa wynikające z niniejszej Polityki nie zostaną w żaden sposób ograniczone bez Państwa zgody.

  2. Dane kontaktowe do Administratora: HBH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Św. Mikołaja 9, 62-080 Swadzim.

  3. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych/inspektora ochrony danych (IOD): – imię i nazwisko: Katarzyna Ellerik – e-mail ochrona.danych@grupa-hbh.pl

  4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych / IOD na adres ochrona.danych@grupa-hbh.pl.

 

[1] HBH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BYDGOSZCZ Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GDAŃSK Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POZNAŃ Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOLNY ŚLĄSK Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GÓRNY ŚLĄSK Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZECIN Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ŁÓDŹ Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOSZALIN Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRAKÓW Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KIELCE Sp. k., BIMs PLUS FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RZESZÓW Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZACHÓD Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POŁUDNIE Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ŚLĄSK Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PÓŁNOC Sp. k., HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MAŁOPOLSKA Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WSCHÓD Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PODKARPACIE Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GÓRNY ŚLĄSK Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOLNY ŚLĄSK Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KUJAWSKO-POMORSKIE Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA Sp. k., HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENTRUM sp. k., HYDROSOLAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PÓŁNOC sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością POMORZE ZACHODNIE Sp. k., HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WIELKOPOLSKA Sp. k., Domneo sp. z o.o.