TRINNITY – Podgrzewacze C. W. U. i Zasobniki

Podgrzewacz C.W.U. TRINNITY BRT 70

Podgrzewacz C.W.U poziomy dwupłaszczowy TRINNITY DP

Podgrzewacz C.W.U. poziomy z podwójną wężownicą TRINNITY PW

Podgrzewacz C.W.U. TRINNITY SQ

Zbiornik buforowy TRINNITY BW

 


 

 

PODGRZEWACZ C.W.U. TRINNITY BRT 70

 

Podgrzewacz TRINNITY BRT 70 to podgrzewacz wiszący, prostopadłościenny do współpracy z kotłami wiszącymi.
Jest to urządzenie ciśnieniowe przystosowane do pracy o maksymalnym ciśnieniu wody 0,6 MPa (6 bar).

Zbiornik wymiennika wykonany jest z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramicznej. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika stanowi zamontowana w górnej dennicy anoda magnezowa. Izolację termiczną zbiornika tworzy warstwa 25mm bezfreonowej pianki poliuretanowej, osłoniętej płaszczem obudowy wykonanym z cienkiej blachy stalowej pokrytej farbą proszkową oraz górną i dolną pokrywą wykonaną z tworzywa sztucznego.

Wymienniki przystosowane są do zawieszenia na ścianie lub innych odpowiednio wytrzymałych elementach konstrukcyjnych, wyłącznie w pozycji pionowej.

MODELKBN
TRINNITY BRT 70TRGPWBRT70
Karta produktu
Instrukcja obsługi i montażu

 


 

 

PODGRZEWACZ C.W.U POZIOMY DWUPŁASZCZOWY TRINNITY DP

 

TRINNITY DP to podgrzewacze ciepłej wody użytkowej poziome dwupłaszczowe w klasie energetycznej A.
Podgrzewacze mają zbiorniki ciśnieniowe na wodę użytkową wykonane z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiorników jest anoda magnezowa.

Eksploatowane mogą być tylko w pozycji poziomej (z przyłączami wody użytkowej i kotłowej skierowanymi pionowo do góry i do dołu), przyłączone do sieci wodociągowej o ciśnieniu nie przekraczającym 0,6 MPa (6 bar) i sieci grzewczej o ciśnieniu nie przekraczającym 0,2 MPa (2 bary). Oba obwody tj. wody użytkowej i wody grzewczej muszą być zabezpieczone zaworami bezpieczeństwa (zawory bezpieczeństwa nie są w wyposażeniu fabrycznym ogrzewaczy).

Zbiornik na wodę użytkową po zewnętrznej stronie opasany jest dodatkowym płaszczem stalowym tworzącym wymiennik o dużej powierzchni grzewczej. Pozwala to na szybkie podgrzanie wody użytkowej przez wodę kotłową przepływającą w przestrzeni między płaszczami. Izolacja termiczna podgrzewaczy wykonana jest z pianki polistyrenowej o grubości 52 mm, na stałe połączonej
ze ściankami zbiornika.

MODELKBN
TRINNITY DP 100TRGPWDP100
TRINNITY DP 120TRGPWDP120
TRINNITY DP 140TRGPWDP140

 

Karta produktu
Instrukcja obsługi i montażu

 


 

 

PODGRZEWACZ C.W.U. POZIOMY Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ TRINNITY PW

 

TRINNITY PW to podgrzewacze ciepłej wody użytkowej poziome z podwójną wężownicą.

Podgrzewacze mają zbiorniki ciśnieniowe na wodę użytkową wykonane z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiorników jest anoda magnezowa.

Przyłącze zimnej wody użytkowej wewnątrz zbiornika zakończone jest kierownicą strumienia wody, która ogranicza mieszanie dopływającej zimnej wody użytkowej z wodą gorącą.
Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej na stałe połączonej ze ściankami zbiornika.

Powierzchnia zewnętrzna zbiornika bez izolacji termicznej zabezpieczona jest farbą antykorozyjną.

 

MODELKBN
TRINNITY PW 100TRGPWPW100
TRINNITY PW 120TRGPWPW120
TRINNITY PW 140TRGPWPW140

 

Karta produktu
Instrukcja obsługi i montażu

 


 

 

PODGRZEWACZ C.W.U. TRINNITY SQ

 

TRINNITY SQ to podgrzewacze ciepłej wody użytkowej stojące prostopadłościenne ze wszystkimi króćcami podłączeniowymi do góry. Przeznaczone są do współpracy z kotłami wiszącymi. Służą do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej.

Zbiornik wymiennika wykonany jest z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramicznej. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika stanowi anoda magnezowa. Izolację termiczną zbiornika tworzy 50 mm warstwa bezfreonowej pianki poliuretanowej, osłoniętej płaszczem obudowy wykonanym z cienkiej blachy stalowej pokrytej farbą proszkową oraz górną i dolną pokrywą wykonaną z tworzywa sztucznego.

 

MODELKBN
TRINNITY SQ 110TRGPWSQ110
TRINNITY SQ 160TRGPWSQ160

 

 

Karta produktu
Instrukcja obsługi i montażu

 


 

 

ZBIORNIK BUFOROWY TRINNITY BW

 

Zbiorniki buforowe TRINNITY BW (do współpracy z zewnętrznymi źródłami ciepła) przeznaczone są do gromadzenia, przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wody grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontaktu ze stalą, uzyskanych z różnych źródeł ciepła: kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp. Zbiorniki buforowe stanowią zabezpieczenie instalacji c.o. – przejmują różnicę pomiędzy mocą cieplną kotła i mocą oddawaną do układu grzewczego.

Zbiorniki buforowe wykonane są z blachy stalowej czarnej. Izolację termiczną buforów tworzy warstwa pianki polistyrenowej o grubości 25 mm. Osłonę izolacji termicznej stanowi płaszcz wykonany z cienkiej blachy stalowej pokrytej farbą proszkową oraz dolną i górną pokrywą wykonaną z tworzywa sztucznego ABS.

Zbiorniki buforowe są urządzeniami ciśnieniowymi przystosowanymi do pracy w pozycji pionowej o maksymalnym ciśnieniu wody 0,3 MPa (3 barów).

 

MODELKBN
TRINNITY BW 50TRGPWBW050
TRINNITY BW 80TRGPWBW080
TRINNITY BW 100TRGPWBW100

 

 

Karta produktu
Instrukcja obsługi i montażu