De Dietrich

Branża:
Fotowoltaika, Technika grzewcza
NOWE KOTŁY DE DIETRICH SERII MPX!

TECHNOLOGIA KONDENSACJI – WYDAJNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykorzystując ciepło utajone pary wodnej zawartej w spalinach, technologia kondensacji odzyskuje możliwie największą ilość energii. Kocioł gazowy kondensacyjny MPX Compact charakteryzuje się najwyższą sprawnością – sięga ona aż 109%.

Dzięki technologii kondensacji, palnikowi o niskiej emisji NOx i wydajnemu wymiennikowi ze stali nierdzewnej, można uzyskać
oszczędność energii do 30% w porównaniu z kotłami starszej generacji. Większa sprawność urządzenia przekłada się na niższą emisję szkodliwych substancji, poszanowanie środowiska naturalnego, a do tego oszczędności w domowym budżecie.

 

SCHEMAT MPX24 COMPACT
Schemat kotła De Dietrich MPX Compact - rysunek

Oznaczenia:
1. Pompa z separatorem powietrza
2. Zawór spustowy kotła
3. Manomer
4. Zawór bezpieczeństwa układu c.o.
9. Czujnik ciśnienia hydraulicznego
10. Zawór przełączający 3-drogowy z siłownikiem
13. Zawór gazowy
14. Termostat zabezpieczający
15. Czujnik NTC obiegu c.o. (zasilanie/powrót)
16. Czujnik spalin
17. Przyłącze koncentryczne 60/100 spaliny/powietrze
18. Wymiennik spaliny-woda
19. Elektroda zapłonowa
20. Palnik
21. Elektroda jonizacyjna
22. Kolektor mieszanki powietrzno-gazowej
23. Wentylator
24. Rura Ventouriego
25. Przeponowe naczynie wzbiorcze
26. Obejście automatyczne
27. Kurek do napełniania z zaworem zwrotnym

 

A. Syfon z odprowadzeniem kondensatu
B. Obieg c.o. – zasilanie (wyjście)
C. Podgrzewacz cwu – zasilanie (wyjście)
D. Gaz – wejście
E. Zimna woda – uzupełnienie inst. c.o. (wejście)
F. Obieg c.o. – powrót (wejście)

SCHEMAT ELEKTRYCZNY MPX 24 COMPACT

Schemat elektryczny kotła De Dietrich MPX

SCHEMAT MPX ... MI COMPACT

Oznaczenia:
1. Pompa z separatorem powietrza
2. Zawór spustowy kotła
3. Manomer
4. Zawór bezpieczeństwa układu c.o.
5. Zawór napełniania kotła
6. Czujnik/ogranicznik przepływu z filtrem
7. Czujnik przepływu cwu
8. Czujnik NTC temperatury cwu
9. Czujnik ciśnienia hydraulicznego
10. Zawór przełączający 3-drogowy z siłownikiem
13. Zawór gazowy
14. Termostat zabezpieczający
15. Czujnik NTC obiegu c.o. (zasilanie/powrót)
16. Czujnik spalin
17. Przyłącze koncentryczne 60/100 spaliny/powietrze
18. Wymiennik spaliny-woda
19. Elektroda zapłonowa
20. Palnik
21. Elektroda jonizacyjna
22. Kolektor mieszanki powietrzno-gazowej
23. Wentylator
24. Rura Ventouriego

A. Syfon z odprowadzeniem kondensatu
B. Obieg c.o. – zasilanie (wyjście)
C. Ciepła woda użytkowa – wyjście
D. Gaz – wejście
E. Zimna woda – wejście
F. Obieg c.o. – powrót (wejście)

Układy hydrauliczne I SPALINOWE

INSTALOWANIE PRZEWODÓW SPALINOWYCH
Rysunek - schemat domu - jak instalowane są przewody spalinowe

1 – Konfiguracja C13x
Podłączenie doprowadzenia powietrza/ odprowadzenia spalin za pośrednictwem przewodu
koncentrycznego do wylotu poziomego (przewód powietrzno-spalinowy)


• wstawienie każdego kolana 90° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 1 metr
• wstawienie każdego kolana 45° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 0,5 metra
• pierwsze kolanko / trójnik rewizyjny nie jest brane w obliczaniu maksymalnej dostępnej długości Lmax
• przewody koncentryczne poziome muszą być prowadzone z odpowiednim spadkiem w stronę kotła

2 – Konfiguracja C33x
Podłączenie doprowadzenia powietrza/ odprowadzenia spalin za pośrednictwem przewodu
koncentrycznego do wylotu pionowego (wyjście dachowe)


• wstawienie każdego kolana 90° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 1 metr
• wstawienie każdego kolana 45° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 0,5 metra
• pierwsze kolanko / trójnik rewizyjny nie jest brane w obliczaniu maksymalnej dostępnej długości Lmax
• przewody koncentryczne poziome muszą być prowadzone z odpowiednim spadkiem w stronę kotła

3 – Konfiguracja C93x
Podłączenie doprowadzenia powietrza/odprowadzenia spalin przewodami koncentrycznymi w
kotłowni i pojedynczym w kominie (powietrze do spalania w ciągu zwrotnym w kominie)

4 – Konfiguracja C93x
Podłączenie doprowadzenia powietrza/ odprowadzenia spalin przewodami koncentrycznymi w
kotłowni i pojedynczym «flex» w kominie (powietrze do spalania w ciągu zwrotnym w
kotłowni)

• pierwsze kolanko / trójnik rewizyjny i 1 m przewodu poziomego koncentrycznego 80/125 nie jest brane
w obliczaniu maksymalnej dostępnej długości Lmax
• wstawienie dodatkowo każdego 1 metra przewodu poziomego zmniejsza długość całkowitą Lmax o 1,2
metra
• wstawienie każdego kolana 90° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 1,2 metra
• wstawienie każdego kolana 45° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 0,6 metra
• przewody koncentryczne poziome muszą być prowadzone z odpowiednim spadkiem w stronę kotła

5 – Konfiguracja C53
Podłączenie doprowadzenia powietrza/ odprowadzenia spalin oddzielne za pomocą kolektora
podłączeniowego rozdzielającego i przewodów pojedynczych (powietrze do spalaniapobierane z zewnątrz)

• L1 – suma długości przewodów poziomych
• L2 – wysokość części pioniowej (L2 max = 15 m)
• wstawienie każdego kolana 45° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 0,5 metra
• złączka przyłączeniowa, kolektor rozdzielczy i dwa pierwsze nie są brane w obliczaniu maksymalnej
dostępnej długości Lmax
• wstawienie każdego kolana 90° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 0,5 metr
• wstawienie każdego kolana 45° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 0,25 metra
• przewody koncentryczne poziome muszą być prowadzone z odpowiednim spadkiem w stronę kotła

6 – Konfiguracja B23P
Podłączenie do komina pojedynczego kotła (powietrze do spalania pobierane w kotłowni).

7 – Konfiguracja B33
Podłączenie do przewodu zbiorczego przy użyciu przewodu koncentrycznego (pojedynczy
przewód odprowadzania spalin, powietrze do spalania pobierane z kotłowni). Wszystkie
elementy pod ciśnieniem są otoczone powietrzem

12 – Konfiguracja C43x
Podłączenie do przewodu zbiorczego (3CEp)

13 – Konfiguracja C83x
Podłączenie doprowadzenia powietrza/ odprowadzenia spalin przewodami koncentrycznymi w
kotłowni i następnie podłączenie spalin do przewodu zbiorczego prowadzonego na zewnątrz
budynku (powietrze do spalania pobierane z zewnątrz)

 

Dobór przewodów dla systemów zbiorczych należy koniecznie przeprowadzić w
porozumieniu z dostawcą systemów spalinowych i w konsultacji z serwisem
firmowym De Dietrich (ewentualne zmiany nastaw fabrycznych)