Zadbaj o Czyste Powietrze z Hydrosolar

Od początku września w całej Polsce ruszył zapowiadany projekt rządowy “Program Czyste Powietrze” zapewniający dofinansowanie do nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Program jest skierowany do osób fizycznych i będzie realizowany w latach 2018-2029
Wysokość dofinansowania aż do 90 % kosztów kwalifikowanych inwestycji!

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  •              wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),
  •              zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania Programu,
  •              montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  •              instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  •              montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Beneficjent programu otrzyma zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w postaci pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł
kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 20 000 zł
kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 10 000 zł
system ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł
kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej zestaw do 15 000 zł
pompy ciepła powietrzne zestaw do 30 000 zł
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45 000 zł
instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw do 15 000 zł
wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł
kolektory słoneczne zestaw do 8 000 zł
mikroinstalacja fotowoltaiczna* zestaw do 30 000 zł
przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa** zestaw do 5 000 zł
przyłącze cieplne*** zestaw do 10 000 zł
przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne*** zestaw do 8 000 zł

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze

 

Dowiedz się więcej w Dziale Doradztwa oraz u Inżyniera OZE.