Aktualności

Oznakowanie urządzeń grzewczych etykietami energetycznymi

Dnia 26 września 2015 roku wejdzie w życie Dyrektywa Ekoprojektowania (ErP = Energy related Products/produkty związane z energią), zgodnie z którą, dla poprawy efektywności energetycznej w technice grzewczej,  wszystkie źródła ciepła i urządzenia do c.w.u. będą musiały być oznakowane etykietą energetyczną.

Dotyczy to ogólnie:

  • kotłów grzewczych,
  • pomp ciepła
  • podgrzewaczy przepływowych o mocy do 70 kW
  • podgrzewaczy pojemnościowych c.w.u. o pojemności do 500 l

Za pomocą tej dyrektywy ustawodawca zdefiniował minimalne wymogi dotyczące efektywności energetycznej. Obecnie zostały one rozszerzone również na technikę grzewczą, co ma na celu przyspieszenie stosowania instalacji grzewczych chroniących środowisko naturalne. W ten sposób na producentów, dystrybutorów i instalatorów zostały nałożone nowe obowiązki.

Co to oznacza dla instalatora?

  • Oferty należy dostarczać z kartą produktu i etykietą efektywności energetycznej.
  • Na materiałach reklamowych należy podać klasę efektywności energetycznej urządzeń.
  • Produkty eksponowane na wystawie muszą w sposób dobrze widoczny być oznakowane  etykietą efektywności energetycznej.

 

Minimalne wymogi w zakresie ekologicznego projektowania będą w wiążący sposób przekazywane za pomocą etykiety energetycznej oraz stosownych danych.

etykieta-produktuetykieta-systemowa

 

W przypadku indywidualnych urządzeń etykieta jest jednoznaczna i udostępnia ją producent urządzenia. Najważniejszym czynnikiem jest tu rzeczywista klasa efektywności energetycznej. Urządzenia grzewcze będą oznaczane według skali od G do A+++, zaś urządzenia do c.w.u w skali od G do A. Najwyższą klasę, A+++, otrzymają wyłącznie produkty związane z energią odnawialną lub szczególnie efektywne kompletne systemy łączące różne źródła energii.

W sytuacji łączenia urządzeń różnych producentów w jeden system wymagane będzie od instalatora przygotowanie etykiety systemowej, która będzie obowiązywała dla danej indywidualnej instalacji. Nasze hurtownie będą sporządzać takie etykiety dla instalatorów do każdej zamówionej oferty zestawu urządzeń grzewczych znajdujących się w naszej ofercie.

W serwisie internetowym HYDROSOLAR24 wystawianie etykiet systemowych będzie zautomatyzowane. Gotową etykietę otrzymasz wraz z zamówioną ofertą lub przy dostawie towaru.

Szczególnie perfekcyjnie dopasowane systemy grzewcze staną sie wraz z wprowadzeniem etykiet jeszcze bardziej interesujące, a zgranie wszystkich komponentów w jednym systemie może stać się decydującym wyróżnikiem. Systemy mają duży potencjał w zakresie oszczędności i największą szansę na szczególnie korzystne oznaczenie efektywności.