Oferty pracy w hydrosolar

Specjalista ds. handlowych

Miejsce pracy: Rzeszów

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za reprezentowanie Spółki budując jej silną
pozycję na lokalnym rynku, poprzez:

 •  kontakt z klientem
 •  sprzedaż fiskalna, przyjmowanie towaru
 •  prowadzenie bieżącej dokumentacji
 •  doradztwo w zakresie asortymentu znajdującego się w ofercie handlowej
 •  profesjonalna obsługa klienta
 •  utrzymywanie oraz rozwój długofalowych relacji z Klientami Spółki
 •  realizację założonych planów sprzedaży
 •  ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i wiedzy w zakresie asortymentu znajdującego się
  w ofercie handlowej Spółki

Od kandydatów oczekujemy:

 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów
 •  bardzo dobrej organizacji pracy
 •  determinacji na odniesienie sukcesu zawodowego
 • umiejętności analitycznego myślenia

Wybranemu kandydatowi zapewniamy:

 • stałe i stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wsparcie we wdrożeniu się w obowiązki
 • pracę w nowoczesnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju zawodowego
 • ciekawą pracę zapewniającą stały rozwój i realizację samodzielnych i odpowiedzialnych
  zadań/ projektów
 • możliwość realizowania własnych wizji oraz pomysłów
 • pakiety medyczne i karty Multisport

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami, nadesłanych ofert nie zwracamy.

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres amanda.stach@hydrosolar.pl

Wysyłając aplikację na wskazany poniżej adres e-mail wyraża Pan / Pani zgodę na
przetwarzanie przez Spółka HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podkarpacie Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Stanisława Trembeckiego 5B, 35-234
Rzeszów wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych przez Pana /
Panią w toku procesu rekrutacyjnego (w tym w CV i liście motywacyjnym) dla celów
prowadzonej rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe podane nam w przesłanej przez Państwa aplikacji
(proces rekrutacji).

Administratorem danych osobowych jest
Spółka HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Podkarpacie Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Stanisława Trembeckiego 5B, 35-234 Rzeszów.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
e-mail – ochrona.danych@grupa-hbh.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich
przenoszenia, na warunkach odrębnie przewidzianych prawem.

Pracujemy wyłącznie na danych podanych przez Państwa w trakcie procesu rekrutacji.
Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w toku którego złożyli Państwo
aplikację i zostaną usunięte natychmiast po jego zakończeniu to jest najpóźniej w dniu podpisania umowy o
pracę z kandydatem który w wyniku tej rekrutacji pozytywnie zakończył okres próbny i zostanie zatrudniony
na umowę o pracę. Jednakże jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych również dla
przyszłych procesów rekrutacyjnych, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla dalszych
procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

W przypadku gdy wyrazili Państwo zainteresowanie aplikowaniem na stanowisko w innej Spółce Grupy i
wyrazili Państwo zgodę na przekazanie złożonych przez Państwa dokumentów do tej Spółki w zakresie
terminów usunięcia Państwa danych Osobowych obowiązują zapisy zawarte w punkcie 4.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest konieczność wypełnienia przez nas obowiązku
prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) wynikającego z przepisów prawa pracy lub Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a)
jeżeli podali nam Państwo szerszy zakres informacji niż wymagany przez prawo pracy. Jeśli udzielili
Państwo zgody, informujemy, iż zgoda ta może być w dowolnym czasie cofnięta, jednak nie ma to wpływu
na legalność wcześniejszego przetwarzania danych na jej podstawie.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne jednakże jest nam niezbędne do przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego. W przypadku ich braku, nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem i przeprowadzić
w sposób należyty rekrutacji z Państwa udziałem.

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz inna Spółka Grupy w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody
na przekazanie jej Państwa danych osobowych.

Zawiadamiamy, że Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanych procesów decyzyjnych ani nie
będą udostępniane poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom
międzynarodowym.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W razie pytań, wątpliwości lub w przypadku potrzeby zmiany / aktualizacji danych, prosimy o kontakt na
adres lub email wskazany w punkcie 1.