Schematy ideowe i elektryczne kotłów MPX

SCHEMAT MPX24 COMPACT

Oznaczenia:
1. Pompa z separatorem powietrza
2. Zawór spustowy kotła
3. Manomer
4. Zawór bezpieczeństwa układu c.o.
9. Czujnik ciśnienia hydraulicznego
10. Zawór przełączający 3-drogowy z siłownikiem
13. Zawór gazowy
14. Termostat zabezpieczający
15. Czujnik NTC obiegu c.o. (zasilanie/powrót)
16. Czujnik spalin
17. Przyłącze koncentryczne 60/100 spaliny/powietrze
18. Wymiennik spaliny-woda
19. Elektroda zapłonowa
20. Palnik
21. Elektroda jonizacyjna
22. Kolektor mieszanki powietrzno-gazowej
23. Wentylator
24. Rura Ventouriego
25. Przeponowe naczynie wzbiorcze
26. Obejście automatyczne
27. Kurek do napełniania z zaworem zwrotnym

 

A. Syfon z odprowadzeniem kondensatu
B. Obieg c.o. – zasilanie (wyjście)
C. Podgrzewacz cwu – zasilanie (wyjście)
D. Gaz – wejście
E. Zimna woda – uzupełnienie inst. c.o. (wejście)
F. Obieg c.o. – powrót (wejście)

 

Schemat elektryczny MPX 24 Compact

SCHEMAT MPX ... MI COMPACT

Oznaczenia:
1. Pompa z separatorem powietrza
2. Zawór spustowy kotła
3. Manomer
4. Zawór bezpieczeństwa układu c.o.
5. Zawór napełniania kotła
6. Czujnik/ogranicznik przepływu z filtrem
7. Czujnik przepływu cwu
8. Czujnik NTC temperatury cwu
9. Czujnik ciśnienia hydraulicznego
10. Zawór przełączający 3-drogowy z siłownikiem
13. Zawór gazowy
14. Termostat zabezpieczający
15. Czujnik NTC obiegu c.o. (zasilanie/powrót)
16. Czujnik spalin
17. Przyłącze koncentryczne 60/100 spaliny/powietrze
18. Wymiennik spaliny-woda
19. Elektroda zapłonowa
20. Palnik
21. Elektroda jonizacyjna
22. Kolektor mieszanki powietrzno-gazowej
23. Wentylator
24. Rura Ventouriego

A. Syfon z odprowadzeniem kondensatu
B. Obieg c.o. – zasilanie (wyjście)
C. Ciepła woda użytkowa – wyjście
D. Gaz – wejście
E. Zimna woda – wejście
F. Obieg c.o. – powrót (wejście)

Schemat elektryczny MPX 20/24 MI - MPX 24/28 MI - MPX 28/33 MI

Zobacz także: