Instalowanie przewodów spalinowych

1 – Konfiguracja C13x
Podłączenie doprowadzenia powietrza/ odprowadzenia spalin za pośrednictwem przewodu
koncentrycznego do wylotu poziomego (przewód powietrzno-spalinowy)


• wstawienie każdego kolana 90° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 1 metr
• wstawienie każdego kolana 45° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 0,5 metra
• pierwsze kolanko / trójnik rewizyjny nie jest brane w obliczaniu maksymalnej dostępnej długości Lmax
• przewody koncentryczne poziome muszą być prowadzone z odpowiednim spadkiem w stronę kotła

2 – Konfiguracja C33x
Podłączenie doprowadzenia powietrza/ odprowadzenia spalin za pośrednictwem przewodu
koncentrycznego do wylotu pionowego (wyjście dachowe)


• wstawienie każdego kolana 90° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 1 metr
• wstawienie każdego kolana 45° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 0,5 metra
• pierwsze kolanko / trójnik rewizyjny nie jest brane w obliczaniu maksymalnej dostępnej długości Lmax
• przewody koncentryczne poziome muszą być prowadzone z odpowiednim spadkiem w stronę kotła

3 – Konfiguracja C93x
Podłączenie doprowadzenia powietrza/odprowadzenia spalin przewodami koncentrycznymi w
kotłowni i pojedynczym w kominie (powietrze do spalania w ciągu zwrotnym w kominie)

4 – Konfiguracja C93x
Podłączenie doprowadzenia powietrza/ odprowadzenia spalin przewodami koncentrycznymi w
kotłowni i pojedynczym «flex» w kominie (powietrze do spalania w ciągu zwrotnym w
kotłowni)

• pierwsze kolanko / trójnik rewizyjny i 1 m przewodu poziomego koncentrycznego 80/125 nie jest brane
w obliczaniu maksymalnej dostępnej długości Lmax
• wstawienie dodatkowo każdego 1 metra przewodu poziomego zmniejsza długość całkowitą Lmax o 1,2
metra
• wstawienie każdego kolana 90° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 1,2 metra
• wstawienie każdego kolana 45° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 0,6 metra
• przewody koncentryczne poziome muszą być prowadzone z odpowiednim spadkiem w stronę kotła

5 – Konfiguracja C53
Podłączenie doprowadzenia powietrza/ odprowadzenia spalin oddzielne za pomocą kolektora
podłączeniowego rozdzielającego i przewodów pojedynczych (powietrze do spalaniapobierane z zewnątrz)

• L1 – suma długości przewodów poziomych
• L2 – wysokość części pioniowej (L2 max = 15 m)
• wstawienie każdego kolana 45° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 0,5 metra
• złączka przyłączeniowa, kolektor rozdzielczy i dwa pierwsze nie są brane w obliczaniu maksymalnej
dostępnej długości Lmax
• wstawienie każdego kolana 90° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 0,5 metr
• wstawienie każdego kolana 45° zmniejsza długość całkowitą Lmax o 0,25 metra
• przewody koncentryczne poziome muszą być prowadzone z odpowiednim spadkiem w stronę kotła

6 – Konfiguracja B23P
Podłączenie do komina pojedynczego kotła (powietrze do spalania pobierane w kotłowni).

7 – Konfiguracja B33
Podłączenie do przewodu zbiorczego przy użyciu przewodu koncentrycznego (pojedynczy
przewód odprowadzania spalin, powietrze do spalania pobierane z kotłowni). Wszystkie
elementy pod ciśnieniem są otoczone powietrzem

12 – Konfiguracja C43x
Podłączenie do przewodu zbiorczego (3CEp)

13 – Konfiguracja C83x
Podłączenie doprowadzenia powietrza/ odprowadzenia spalin przewodami koncentrycznymi w
kotłowni i następnie podłączenie spalin do przewodu zbiorczego prowadzonego na zewnątrz
budynku (powietrze do spalania pobierane z zewnątrz)

 

Dobór przewodów dla systemów zbiorczych należy koniecznie przeprowadzić w
porozumieniu z dostawcą systemów spalinowych i w konsultacji z serwisem
firmowym De Dietrich (ewentualne zmiany nastaw fabrycznych)

Podstawowe schematy - kocioł 1-funkcyjny MPX 24 Compact

 

Pobierz więcej schematów:
Schematy hydrauliczne MPX – 1-funkcyjny

 

 

Podstawowe schematy - kocioł 2-funkcyjny MPX 20/24 MI Compact

Pobierz więcej schematów:
Schematy hydrauliczne MPX – 2-funkcyjny

Zobacz także: