Pompy ciepła De Dietrich

Podstawą programu jest typoszereg pomp powietrznych ALEZIO-II. W tym roku zaprezentowany został kompakt z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej 220l o oznaczeniu AWHP-II V220, co wespół z zeszłorocznym debiutantem AWHP-II stanowi kompletną ofertę prostych i tanich pomp powietrznych. Przy okazji poprawiono kilka parametrów i elementów konstrukcyjnych, co w efekcie przyniosło zamierzony skutek. Warto zatem przypomnieć najistotniejsze z nich:

 • Dostępne 5 modeli w zakresach mocy od 6 do 16 kW z wyborem zasilania prądem jedno lub trójfazowym
 • Jednostka zewnętrzna została wykonana przy udziale firmy Mitsubishi jako modulujący, wykonany w technologii DC Inverter, wyposażony w sprężarkę Twin Rotary – Scroll   moduł odwracalny z funkcją chłodzenia pasywnego w okresie letnim.  Możliwa jest praca w temperaturach do -20ºC (dla jednostek 6 i 8 kW możliwa praca do temperatury -15ºC)
 • Bardzo wysoki współczynnik efektywności COP który dla trybu ogrzewania osiąga wartość do 4,2
 • Kompletnie wyposażony moduł wewnętrzny MIV-II dostępny w dwóch wykonaniach. Wsparcie elektryczne zapewnia pełną autonomię urządzenia i dostępne jest  z włączanymi stopniowo grzałkami elektrycznymi o mocy 2,4-6 kW przy zasilaniu jednofazowym lub o mocy 3-6-9 przy zasilaniu trójfazowym. Wsparcie hydrauliczne możliwe jest przy udziale  innego generatora ciepła na przykład kotła.
 • Zastosowana automatyka iniControl to nowy standard stosowany już w De Dietrich. Pozawala ona w ramach oferty produktowej na praktycznie dowolną konfigurację systemu mulit energetycznego gdzie pompa Alezio-II jest jego wiodącą składową.     W przypadku samodzielnej pracy pompy ten panel zapewnia pogodowe sterowanie jednym-bezpośrednim  obiegiem grzewczym oraz wytwarzanie ciepłej wody użytkowej.
 • Urządzenie dostarczane jest w kilku pakietach do wygodnego transportu i prostego montażu w pomieszczeniu docelowym.

Typoszereg ALEZIO-II umieszczono w segmencie STANDARD i zaprojektowano jako urządzenie uniwersalne, z myślą o instalowaniu w nowobudowanych obiektach oraz modernizacji funkcjonujących systemów grzewczych.

ALEZIO-II stała się swego rodzaju wzorcem dla projektu z segmentu KOMFORT o nazwie HPI. Pod tym skrótem kryje się zupełnie nowa konstrukcja pompy ciepła o bardzo rozbudowanych możliwościach ale wykorzystująca szereg pomysłów i komponentów ALEZIO.

 • Zaproponowano znacząco rozbudowany zakres mocy od 6 do 27 kW
 • Zastosowano identyczną jednostkę zewnętrzną uzupełnioną o model 22 i 27 kW
 • Zaprojektowano zupełnie nowy kompletnie wyposażony moduł wewnętrzny MIT-IN z rozdzielaczem hydraulicznym, z buforem 40l. Wnętrze kryje elektroniczną pompę obiegową klasy A, naczynie wzbiorcze o pojemności 10l oraz armaturę zabezpieczającą. Jest również miejsce na zamontowanie dodatkowej armatury w postaci zestawu pompowego z zaworem mieszającym dla obsługi wydzielonego obiegu grzewczego. Moduł wewnętrzny jest proponowany z dwoma rodzajami wsparcia – elektrycznym i hydraulicznym – podobnie jak w modelu opisanym powyżej
 • Na wyposażeniu znajdziemy również najbardziej zaawansowaną konsolę sterowniczą DIEMATIC iSystem, stosowaną również w szeregu innych urządzeń. Pozwala ona na konfigurację systemu mulit energetycznego złożonego z różnych generatorów ciepła, gdzie Diematic iStsyem optymalizuje jego pracę uwzględniając koszt wytworzenia      1 kWh energii pochodzącej z różnych źródeł. Dodatkowo regulator pozwala na łączenie pomp HPI w układy kaskadowe oraz sterownie niezależne wieloma wydzielonymi obiegami grzewczymi

Nowości 2012 w zakresie pomp ciepła uzupełnia termodynamiczny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o nazwie KALIKO. Zarówno pomysł jak i całość wykonania jest dziełem konstruktorów De Dietrich, a pierwsza prezentacja gotowego produktu odbyła się w zeszłym roku pod postacią modelu TWH 300E – a więc jednostki o pojemności 270l i mocy 1,7 kW wyposażonej we wsparcie elektryczne o mocy 2,4kW. Obserwacja rynku tych urządzeń i stale rosnący popyt na nie spowodowało, że koncern postanowił rozszerzyć ofertę o kolejne dwa modele:

 • TWH 200  E – o nieco mniejszej pojemności użytkowej 210l i wsparciem elektrycznym identycznym jak w większym odpowiedniku
 • TWH 300EH – najbardziej uniwersalna wersja o pojemności roboczej 265l, wyposażonej w wymiennik wężownicowy do którego możemy podłączyć generator wspierający w postaci kotła lub systemu solarnego oraz nieco mniejsze wsparcie elektryczne o mocy1,6kW.

Wszystkie wersje wyposażono w wielofunkcyjny panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Jego sposób obsługi nawiązuję do obecnie stosowanego systemu regulacji – zatem pewnych przyzwyczajeń czy umiejętności nie trzeba zmieniać. Regulacja pozwala na wiele bardzo rzadko spotykanych funkcji w tego rodzaju produktach. Optymalizuje proces podgrzewania ciepłej wody do temperatury nawet 65ºC, możliwe jest zaprogramowanie funkcji zwalczania bakterii legionelli oraz przyszłościowo pozwoli na korzystanie z zewnętrznego sygnału dostawcy energii elektrycznej w przypadku czasowych obniżek taryfy bez konieczność pamiętania o tym. Z funkcji standardowych dostępne jest programowanie czasowe, rozbudowane menu informacyjne o statusie pracy urządzenia oraz cały katalog sygnalizowania usterek. KALIKO TWH… można skonfigurować do pracy na powietrzu zewnętrznym do temperatury -5ºC lub obiegowym z wykorzystaniem możliwości chłodzenia na przykład pomieszczenia spiżarni.